Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияИкономикаТОП новини
Популярно

Заводът в Бели извор иска да рециклира отпадъци от преработване на шлака и сгурия

Нов завод в гр. Бели извор.

Циментовият завод в Бели извор внесе инвестиционно предложение за приемане и рециклиране на производствени отпадъци от преработване на шлака, сгурия и дънна пепел. Дейностите ще се извършват на площадката към кариерата за добив на варовик „Лиляче“, като целта е последващото им преработване, уточняват от предприятието.

Количествата заявени за приемане и рециклиране производствени отпадъци са до 100 хиляди тона годишно преработена шлака, до 160 хиляди тона годишно непреработена шлака, както и до 100 хиляди тона годишно сгурия, шлака и дънна пепел от процеси от съвместно изгаряне.

От завода уточняват, че рециклирането ще се извършва чрез стационарна трошачка, която към настоящия момент се използва за натрошаване на добития варовик в кариера Лиляче. Шлаката и непреработената шлака, подлежащи на преработване са остатъчни продукти от производството на черни метали.

Сгурията, шлаката и дънната пепел се образуват при производството на минерална вата. Планувано е производствените остатъци, след раздробяването им, да се използват като добавка за производството на циментов клинкер и цимент.

Заявено е, че трошачката на кариерата, чийто капацитет е 390 тона на час, ще работи всеки ден, по 12 часа, включително и събота, и неделя.

Производствената площадка ще е на площ около 57 декара.

Вносителите на инвестиционното намерение заявяват, че очакват минимални емисии на прах в горещо и сухо време, отпадъчни води в производствения процес няма да се формират, на площадката няма да има налични опасни химични вещества.

Заинтересованите лица могат да заявят писмените си становища в 14 дневен срок, който изтича на 29 март.

Източник: www.zovnews.bg

Подобни публикации

Back to top button